Bize Ulaşın

Endüstriyel Kolon / Perde Kalıpları

Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi

Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi, konutlar, endüstriyel yapılar, viyadük ayakları, istinat duvarları gibi farklı yapılarda kolon ve perde kalıbı, dairesel perde kalıbı, tek yüzlü perde kalıbı ve ayarlanabilir kolon kalıbı olarak kullanılır. Çelik kuşak, H20 ve plywood olmak üzere 3 ana elemandan oluşur. Sistem esnekliğinden dolayı çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geleneksel kalıba göre maliyeti, kullanım kolaylığı, kullanım hızı ve işçilik kolaylığı sayesinde kalıp sektöründe vazgeçilmez bir sistem haline gelmiştir.

Sistem Özellikleri
 • Ahşap kiriş ve çelik kuşak elemanlarının uyarlanması ile farklı dayanımlarda ve ebatlarda panolar elde edilir.
 • Proje başlangıcında hazırlanan panolar vinç ile demonte edilmeksizin kolayca taşınır.
 • Sistemin diğer projelere adaptasyonu kolaydır.
 • Kullanılan elemanlar pratik ve hızlı bir şekilde panel haline getiridiğinden az işçilikle çok iş üretilir. Bir adet çekiç ve matkap ile kolayca montajı yapılır.
 • Değişik yükseklik ve genişliklere uyarlanabilir panolar yüksek gerilmelere karşı rijit yapıdadır. Ahşap Kirişli Kalıp Sisteminde kolon kalıpları 90kN/m² beton basıncına, perde kalıpları 50kN/m² beton basıncına dayanımlı olarak üretilir.
 • Pano ebatları büyüdükçe kalıp sirkülasyon hızı artar.
 • Kuşakların ve ahşap kirişlerin yerlerinin ve sayılarının değiştirilmesi ile projeye özel çözüm ve imalat ihtiyacını minimize eder ve projeden projeye farklı beton basınçlarına göre dizayn olanağı sağlar.
 • Sistemin bütün olarak çalışması ve taşınması ile plywood köşelerindeki ezilmeler gibi hasarları minimize ederek malzeme zaiyatını azaltır.
 • Standart pano yüksekliği dışında plywood montajının alt kotta bitirilmesi ile H20-H20 birleştirme elemanı ile daha yüksek panolar oluşturmak mümkündür.
 • Kalıp yüzeyi geniş ve düz olduğundan dolayı pürüzsüz beton elde edilir.
 • Özel kesitli ve dairesel kolonlar oluşturulabilir.
 • Düz ve açılı perdelerin aynı elemanlar ile yapılması şantiyelerde büyük kolaylık sağlar.
 • Parça parça ve bütün olarak istif edilmesi kolaydır. Az alan kaplaması depolanmasını kolaylaştırır.

Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi ile düz, açılı ve dairesel perdeler dökülebilir. Perde kalıplarının aynı elemanlar ile yapılması şantiyelerde büyük kolaylık sağlamaktadır. Kesiti düz, açılı yada dairesel olan perdelerde aynı elemanlar ile döküm yapılarak kolaylık sağlar.

Çelik kuşak, h20 ve plywood farklı farklı kullanılarak değişik yükseklik ve genişliklerde panolar elde edilebilir. Uzuluğu yüksek olan perdelerde ( özellikle asimetrik çekirdek perdeler ve tek taraflı perdeler ) panolar döküm sayısına göre dizayn edilerek farklı birleşimler sonucu aynı panolar ile farklı geometriler çözülebilir.

İstenilen beton basıncına göre pano motajı yapılablir. Ahşap kirişlerin, çelik kuşakların ve ankraj millerinin montaj yerlerini, ve sayılarını değiştirerek aynı büyüklükteki pano farklı beton basınçlarına göre dizayn edilir.

Pano boyutları arttıkça, kalıp sirkülasyon hızı artar. İstenilen ölçülere göre pano yerleşimi yapılabilir. Ahşap kiriş, çelik kuşak ve plywoodların farklı şekillerde birleştirilerek farklı ölçüler elde edilir.

Standart ahşap kiriş boyları sırasıyla 245 cm, 265 cm, 290 cm, 330 cm, 360 cm, 390 cm, 450 cm, 490 cm ve 590 cm’dir. Standart ahşap kirişleri kullanarak aşağıdaki pano boylarını elde etmek mümkündür. Ayrıca plywood montajı ahşap kiriş üst kotunun altında herhangi bir alt kotta indirilerek istenilen her kalıp yüksekliği elde edilebilir.

Standart çelik kuşaklar 100 cm’den başlayarak 300 cm’ye kadar 25 cm aralıklarla artar. Gerekli durumlarda projeye özel olarak farklı ebatlar kuşaklar üretilir.

Kuşak birleştirme parçası ile iki pano yatayda birleştirilir. Böylelikle hem panolar yatayda tek eleman olarak çalışır, çekmeye ve basınca dirençli rijit birleşim elde etmiş olunur. Aynı eleman kolon kalıplarında L geometrisinde birleşim sağlar.

Standart iç köşe kuşaklar, 50 cm’den başlayarak 125 cm’ye kadar 25 cm aralıklarla artar. Standart ölçülerin dışına çıkılması gerektiğinde ve çelik kuşaklarla iç köşe kuşakların birlikte çalıştığı durumlarda iç köşe kuşakların özel ölçülerle yapılması faydalıdır. Kulanım sayısı az, kullanım alanı kısıtlı olmasından dolayı çelik srz kuşakların diğer projelere adaptasyonunu kolaylaştırır.

Kiriş Bağlantı Elemanı

Ara dolgularda 35 cm’ye kadar olan genişliklerde özel pano kullanılmadan Kuşak Birleştirme Parçası ile çözülür. Kuşak Birleştirme Parçası sayesinde standart panolar kullanılır. Kalıbın diğer projelere adaptasyonunu kolaylaştırır.