Bize Ulaşın

H İskeleli Döşeme Kalıbı

Kullanım alanı geniş, yüksek taşıma kapasitesine sahip sistemlerdir. Döşeme altında, dış cephede ve merdiven kulesi olarak kullanmak mümkündür.
 
Döşeme altı ve yük kalıbında 3 farklı uygulama biçimi vardır:
1-Elle kurulup sökülebilen, vinç ile taşınabilme özelliğine de sahip, döşeme ve kiriş altında kullanılan serbest iskele sistemi.
2-Vinç ile taşınan, döşemede kullanılan masa kalıp sistemi.
3-Sık aralıklı derin kirişli döşemelerde kullanılan, döşeme yükünün kiriş altına kurulan masalara taşıtıldığı kirişaltı masa sistemi.
 
H iskele ve ana taşıyıcı aralıklar döşeme kalınlığına ve geometrisine göre belirlenir. Plywood kalınlığı ve tali taşıyıcı aralığı da döşeme yüküne göre belirlenir.H iskeleler 110, 150 ve 180 cm ölçülerinde olup, üst ayarlı başlık ve alt ayarlı ayaklarla istenilen yükseklik elde edilebilir. Hesapla bulunan iskele aralığını sağlayabilmek için, ana çerçeveler birbirine çapraz gergi çubukları ile bağlanırlar. H iskelelerin düşeyde birleştirilmesi ve yükün aktarılması için çerçeve birleştirilme parçası kullanılır. Vinç ile kullanılan masa kalıp uygulamalarında ayarlı ayak ve başlığın iskeleye bağlanması için kriko maşası kullanılır. İskele sistemleri diğer sistemlere göre daha stabildir. Yanal yüklere karşı daha mukavemetlidir. Kiriş yanaklı masa uygulaması geniş alanlı krişli döşemelerde (avm,otopark, havalimanı vs.) tercih edilir. Kiriş yanakları masa üst bölümüne bağlanır. Kiriş yanağı her seferinde sökülüp takılmadığı için kalıbın çevrim süresi azalır. Kalıplar işin bitimine kadar montajı bozulmadan kullanılabilir. Böylece işçilik ve malzeme tasarrufu sağlanır. Masa kalıbı 2 parçadan oluşur. Plywood, ana taşıyıcı (çift H20 veya çelik perde kuşağı) ve tali taşıyıcı (H20 10×10 , 8×10)dan oluşan üst bölüm. Tıpkı perdekalıbı gibi yerde montajı yapılır. Ana taşıyıcılar dört yollu başlık ve üst plaka ile birleştirilir. Tali taşıyıcılar ve ana taşıyıcıya kiriş bağlama köşebenti ile bağlanır. Plywood tali taşıyıcılara vidalanır. H iskele,çapraz gergi çubukları,ayarlı ayak ve üst ayar mili ile alt bölüm oluşturulur. Üst bölüm vincin ucuna takılan masa taşıma çatalı ile taşınarak alt bölüme pimlenir. Böylece masa modülü oluşturulur. Masaların yatay yöndeki hareketi masa taşıma arabaları ile sağlanır. Bir masa iki adet araba ile taşınır. Masanın altındaki ve üstündeki ayar milleri sayesinde masa istenilen yüksekliğe indirilerek kirişlerin altından geçirilebilir.