Bize Ulaşın

Tek Taraflı (Yönlü) Perde Kalıpları

Tek Yönlü Perde Sistemi dökümü yapılacak taşıyıcı sistem elemanının iki tarafına kalıp kurulamadığı durumlarda kullanılır. Standart perde kalıplarında kalıp dökümü yapılacak sistem elemanı karşılıklı olarak kurulur ve ankraj milleri ile yatay basınç yükünü karşılar ve kalıp sisteminin yatay deplasman yapmasını engeller. Perde ölçülerinin standartların çok üstünde olması, barajlar, hücresel radyan temel dış duvarları, izolasyonlu perde duvarları gibi özel durumlarda kalıplar çift taraflı kurulamaz. Tek yönlü perde sistemi tek taraflı kurularak yatay basıncı karşılamak için tasarlanmıştır. Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi veya Modüler Kalıp Sistemine eklenen dikey kuşaklar ve ağır yük payandaları ile perde duvarına eklenen kalıcı ankraj ile perde tek taraflı olarak yatay yükleri karşılar. Farklı yüksekliklere göre beton basıncı, basınç değerlerine göre de farklı destek tipleri belirlenir. Tek Yönlü Perde Sistemi tırmanma ekipmanları ile tırmandırılabilir. Sistem kurulumdan sonra tek parça halinde demonte edilmeksizin kullanılır.

Tek Yönlü Perde Sisteminde farklı yüksekliklere göre sistem farklı çözümler getirir. Sistem seçiminde yanal beton basıncı hesaplanır. Bu değerlere göre plywood kalınlık miktarı, ahşap kiriş açıklıkları, dikey kuşak mesafeleri ve yatay kuşak açıklıkları hesaplanarak kalan basıncı karşılamak üzere destek tipi seçilir.